Pismo Ministerstwa Zdrowia z 28 stycznia 2013


Przedstawiamy kolejne pismo Ministerstwa Zdrowia będące próbą wskazania właściwej drogi postępowania przy wydawaniu orzeczeń psychologicznych i lekarskich z badań kierowców. Pismo kierowane jest do starostów i należy je traktować, jako wykładnie przepisów dla wydziałów komunikacji starostw w całym kraju. Z pewnością nie wyczerpuje ono wszystkich problemów, z którymi spotykają się psychologowie i lekarze badający kierowców. Niemniej należy je wykorzystać w sporach z urzędnikami i w ten sposób spróbować ukrócić „niekonwencjonalne” podejście do interpretacji przepisów, przez niektóre wydziały komunikacji. Psychologowie i lekarze nie powinni bezkrytycznie dostosowywać się do wymogów urzędów. W razie odsyłania pacjentów z żądaniem poprawek, czy dopisków, które są całkowicie niepotrzebne lub sprzeczne z interpretacją Ministerstwa w świetle przedstawionych na Portalu pism MZ, należy pisma te przedstawić pacjentom i skierować ich do starostw z żądaniem przyjęcia wystawionych orzeczeń. W związku z tym, że pismo to adresowane jest do starostw, powinno pozytywnie wpłynąć na obsługę kierowców w gabinetach lekarskich, pracowniach psychologicznych i urzędach.

Pismo Ministerstwa Zdrowia z 28.01.2013 roku skierowane do starostw dotyczące interpretacji obowiązujących przepisów odnoszących się do wydawania orzeczeń lekarskich i psychologicznych w trakcie badań kierowców.