Pytanie: Dzień dobry, już w 2014 niektórzy eksperci wydali zalecenia, aby pracowników, którzy nawet w minimalnym zakresie kierują pojazdami w ramach obowiązków służbowych, a nie podlegają Ustawie o Transporcie Drogowym traktować, jako pracujących na stanowisku wymagającym “pełnej sprawności psychoruchowej” (V/2). Jednocześnie w dalszej części zaleceń określono minimalne kryteria, jako odpowiadające tym, wymaganym na “amatorską” kat. B PJ. Jak wiemy takie warunki może spełniać osoba, której stan zdrowia jest daleki od “pełnej sprawności psychoruchowej” i jak rozumiem ma to podlegać ocenie i odpowiedzialności lekarza orzekającego w każdym indywidualnym przypadku. A co z osobami, które na podstawie innych przepisów uzyskały orzeczenie o stopniu niepełnosprawności? Czy w ogóle osoba uznana za niepełnosprawną może uzyskać orzeczenie dopuszczające do pracy wymagającej “pełnej sprawności psychoruchowej”? Czy w razie np. wypadku i sprawy sądowej lekarz profilaktyk nie stałby na przegranej pozycji? Czy ta pewna podpowiedź dla nas, co do zakresu i częstotliwości badań nie będzie w drastycznych przypadkach działać na naszą niekorzyść?
Paradoksalnie ustawodawca w przypadku kierowców transportu drogowego nie pozostawił wątpliwości co do wytycznych i nie zaliczył tych przypadków do “pracy wymagającej pełnej sprawności psychoruchowej” jasno określając zakres i częstotliwość badań profilaktycznych kierowców TD oraz kryteria zdrowotne.
Pozdrawiam serdecznie i z góry dziękuję za ew. Państwa wskazówki i opinie.

(więcej…)

Polskie Towarzystwo Medycyny Pracy Oddział Kujawsko-Pomorski oraz Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy zapraszają na posiedzenie naukowo – szkoleniowe Towarzystwa, które odbędzie się 30 maja 2017r. o godzinie 11-tej. Czytaj dalej….

(więcej…)

W dniach 19-20 maja 2017 r. w hotelu Holiday Inn Warszawa Józefów, ul. Telimeny 1 odbył się XIII Krajowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy „Służba medycyny pracy na progu zmian – rewolucja czy korekta systemu?” 19-20 maja 2017 r. Patronat medialny nad Zjazdem objął Portal Medycyna Pracy. Z programem Zjazdu oraz Fotoreportażem można zapoznać się w zakładce Szkolenia i konferencje.
W dniu poprzedzającym otwarcie Zjazdu odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów PTMP. Czytaj dalej…

(więcej…)

Dnia 11 maja 2017 roku wchodzą w życie zmiany wprowadzone przez Ustawę z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw. (Dz. U. poz. 836). Zmienione zostały między innymi zasady udostępniania dokumentacji medycznej. W załączeniu prezentujemy Państwu tekst Rozdziału 7 ww. ustawy „Prawo pacjenta do dokumentacji medycznej” z zaznaczonymi zmianami, które wchodzą w życie w dniu dzisiejszym. Zapoznaj się z treścią aktu ….

Dnia 30 marca 2017 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy Oddział w Olsztynie. Przeprowadzono między innymi wybory do władz Oddziału. W skład nowego Zarządu Oddziału weszli …Czytaj dalej…

(więcej…)

Dnia 23 marca 2017 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Oddziału Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy w Gorzowie Wielkopolskim. Przeprowadzono między innymi wybory do władz Oddziału. Skład Zarządu Oddziału pozostał bez zmian …Czytaj dalej…

(więcej…)

Dnia 28 marca 2017 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Oddziału Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy w Opolu. Przeprowadzono między innymi wybory do władz Oddziału. W skład nowego Zarządu Oddziału PTMP weszli …Czytaj dalej…

(więcej…)

Dnia 31 marca 2017 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Oddziału Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy w Białymstoku. Przeprowadzono między innymi wybory do władz Oddziału. W skład nowego Zarządu Oddziału PTMP weszli… Czytaj dalej…

(więcej…)

Dnia 29 marca 2017 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy. Przeprowadzono między innymi wybory do władz Oddziału. W skład nowego Zarządu Oddziału PTMP weszli …Czytaj dalej …

(więcej…)

Dnia 28 marca 2017 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy. Przeprowadzono między innymi wybory do władz Oddziału. W skład nowego Zarządu Oddziału PTMP weszli …Czytaj dalej …

(więcej…)

Polskie Towarzystwo Medycyny Pracy Zarząd Oddziału w Olsztynie oraz Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Olsztynie zapraszają na szkolenie, które odbędzie się 30 marca 2017 r. oraz Zwyczajne Walne Zebranie PTMP o/ Olsztyn. Czytaj dalej….

(więcej…)

Dnia 15 marca 2017 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Dolnośląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy. Przeprowadzono między innymi wybory do władz Oddziału. W skład nowego Zarządu Oddziału PTMP weszli …Czytaj dalej …

(więcej…)