ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 13 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii Czytaj dalej…

Na stronie internetowej Sejmu RP został zamieszczony poselski projekt ustawy o broni i amunicji. Zwraca uwagę, że w projektowanej procedurze ubiegania się o pozwolenie na broń zrezygnowano z obligatoryjnych badań psychologicznych, jak również wymogu przeprowadzania badań przez lekarza lub psychologa posiadającego potwierdzone w wymagany sposób kwalifikacje. Odstąpiono również od ustawowego określenia kryteriów jakie powinien spełniać podmiot oceniający stan zdrowia osoby ubiegającej się o uzyskanie pozwolenia na broń. Z zapisów projektu wynika, że badania lekarskie byłyby wykonywane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Zapoznaj się z projektem…

Polskie Towarzystwo Medycyny Pracy Oddział w Opolu oraz Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Opolu zapraszają na posiedzenie naukowo – szkoleniowe Towarzystwa, które odbędzie się 20 czerwca 2017 r.Czytaj dalej…

(więcej…)

Informujemy, że Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy zwołało ostatnie posiedzenie Zarządu Głównego w dotychczasowym składzie w Józefowie koło Warszawy w dniu 18.05.2017 o godz. 13.00, przed Walnym Zgromadzeniem Delegatów, które wybierze nowych członków Zarządu. O wynikach wyborów będziemy informować na łamach Portalu.

Ukazało się Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych. Akt ten jest w praktyce ważny ze względu na zmiany związane z wydaniem Rozporządzenia Rady Ministrów Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią (Aktualności z 20.04.2017r.), które obejmowało, zgodnie z tytułem, tylko kobiety w ciąży i karmiące piersią, a pozostawiało bez regulacji w tym zakresie pozostałe kobiety. Zapoznaj się z rozporządzeniem…

Rada Ministrów określiła nowe wzory formularzy sprawozdawczych do badań statystycznych, ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2017, w tym prowadzonych przez ministra właściwego do spraw zdrowia. Zmiany dotyczą również formularzy:

  • MZ-35 – sprawozdanie z działalności wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy;
  • MZ-35A – sprawozdanie lekarza przeprowadzającego badania profilaktyczne pracujących;
  • MZ-35B – sprawozdanie z działalności podmiotu wykonującego działalność leczniczą realizującego świadczenia z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami.

Zwracamy Państwa uwagę, że sprawozdania składane w przyszłym roku, a dotyczące roku 2017 będą mogły być wypełniane jedynie elektroniczne w ramach systemu CSIOZ i przekazane za pomocą portalu http://csioz.gov.pl. Nie będzie, jak było to dotychczas, możliwości składania do WOMP-ów formularzy w formie papierowej przez małe jednostki. Czytaj dalej…

(więcej…)

Dnia 21 marca 2017 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Oddziału Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy w Kielcach. Przeprowadzono między innymi wybory do władz Oddziału. W skład nowego Zarządu Oddziału PTMP weszli… Czytaj dalej…

(więcej…)

Dnia 21 marca 2017 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Wielkopolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy. Przeprowadzono między innymi wybory do władz Oddziału. W skład nowego Zarządu Oddziału PTMP weszli. Czytaj dalej …

(więcej…)

Polskie Towarzystwo Medycyny Pracy Zarząd Oddziału w Gdańsku oraz Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gdańsku zapraszają na szkolenie, które odbędzie się 29 i 30 marca 2017. Czytaj dalej …

(więcej…)

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich wraz z uzasadnieniem. Czytaj dalej…