Ukazał się kolejny numer dwumiesięcznika „Medycyna Pracy” 4/2019. Zapoznaj się z zawartością…

Medycyna Pracy dwumiesięcznik
Impact Factor: 0,778 / Index Copernicus: 137,78 pkt / Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 15 pkt / SNIP: 0,479
http://medpr.imp.lodz.pl

W numerze 4/2019:
PRACE ORYGINALNE
Occupational health surveillance: pulmonary function testing and oxidative stress among photocopying workers in Pakistan
Houda Javed, Nadia Ghani, Natasha Ghani, Ammara Fatima
https://doi.org/10.13075/mp.5893.00820 / PMID: 31110396

Reakcja układu krążenia na stres i pole elektromagnetyczne emitowane przez telefony komórkowe – 24-godzinne monitorowanie EKG i ciśnienia tętniczego
Agata Szyjkowska, Elżbieta Gadzicka, Wiesław Szymczak, Alicja Bortkiewicz
https://doi.org/10.13075/mp.5893.00805 / PMID: 31249426

Potrzeba działań prewencyjnych dotyczących chorób cywilizacyjnych w opiece profilaktycznej sprawowanej przez służbę medycyny pracy – opinia pracujących
Agnieszka Lipińska-Ojrzanowska, Jadwiga Magnuska, Dominika Świerczyńska-Machura, Jolanta Walusiak-Skorupa, Andrzej Marcinkiewicz, Marta Wiszniewska
https://doi.org/10.13075/mp.5893.00821 / PMID: 31249424

Dziesięć lat obowiązywania REACH i CLP – ocena znajomości i wdrażania przepisów przez polskich użytkowników chemikaliów
Katarzyna Konieczko, Sławomir Czerczak, Małgorzata Kupczewska-Dobecka
https://doi.org/10.13075/mp.5893.00859 / PMID: 31184316

Narzędzie do pomiaru przekształcania pracy: Właściwości psychometryczne polskiej wersji Job Crafting Scale
Anna Rogala, Roman Cieślak
hhttps://doi.org/10.13075/mp.5893.00822 / PMID: 31290486

Ocena zdolności do podejmowania pracy po zakończeniu rehabilitacji w ramach prewencji rentowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych u osób z chorobami przewlekłymi narządu ruchu
Grzegorz Przysada, Justyna Kilian, Agnieszka Wiśniowska-Szurlej, Bernard Sozański, Paweł Piwoński, Mariusz Drużbicki, Anna Wilmowska-Pietruszyńska, Agnieszka Ćwirlej-Sozańska
https://doi.org/10.13075/mp.5893.00826 / PMID: 31293279

Postrzegane wsparcie otrzymywane od przełożonego jako istotny czynnik dla satysfakcji z pracy podległych pracowników – weryfikacja modelu
Marcin Wnuk
https://doi.org/10.13075/mp.5893.00837 / PMID: 31241623

PRACE POGLĄDOWE

Are platinum nanoparticles safe to human health?
Ewelina Czubacka, Sławomir Czerczak
https://doi.org/10.13075/mp.5893.00847 / PMID: 31162484

Priorytet: bezpieczne warunki pracy
Jolanta Skowroń
https://doi.org/10.13075/mp.5893.00832 / PMID: 31241622

Dolegliwości układu mięśniowo-szkieletowego u operatorów komputerowych
Marzena Malińska
https://doi.org/10.13075/mp.5893.00810 / PMID: 31293280