Pytanie:

Dzień dobry,

Czy lekarz który od kilkunastu lat pracuje w poradni okulistycznej i wykonuje usługi z NFZ – ma uprawnienia zgodne z ustawą a nie posiada do tej pory egzaminu specjalistycznego może wykonywać konsultacje dla potrzeb badań profilaktycznych z medycyny pracy?

 Odpowiedź:

Aktem wykonawczym określającym zasady przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników jest Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2067).

W tymże rozporządzeniu zawarte są w załączniku nr 1 wskazówki metodyczne w sprawie przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników. Na początku załącznika zamieszczono “Słowniczek pojęć i objaśnienie użytych skrótów”, w którym możemy przeczytać, co następuje:

“1) badanie lekarskie otolaryngologiczne, dermatologiczne, okulistyczne, neurologiczne – oznacza, że badanie powinien przeprowadzić lekarz danej specjalności”.

W związku z powyższym należy stwierdzić, że przepisy dotyczące badań profilaktycznych pracowników nie przewidują możliwości wykonywania badań specjalistycznych przez lekarza, który nie posiada specjalizacji w danej dziedzinie.

Pozdrawiamy

Redakcja Portalu