Rejestracja uczestników szkolenia


Zgłoszenia uczestnictwa, poprzez przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia uczestnictwa,lub wypełnienie Formularza elektronicznego na stronie konferencji http://medycynapracyportal.pl/konferencja/bydgoszcz ostatecznie należy dokonać do dnia 6.02.2019 r. (akceptowane są wyłącznie kompletnie i czytelnie wypełnione druki kart zgłoszenia uczestnictwa).

Karty zgłoszenia należy przesyłać:

Ilość miejsc ograniczona ze względu na pojemność sali konferencyjnej - decyduje kolejność wpłat i zgłoszeń.

Formularz zgłoszeniowy