Ramowy program szkolenia


 • 10:00 – 11:00 Rejestracja uczestników
 • 11:00 Rozpoczęcie szkolenia - wykłady
 • Zasady przeprowadzania badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia i ustawy o kierujących pojazdami. Uwaga! Zmiany przepisów obowiązujące od 6 czerwca oraz 1 i 10 października 2018 r. oraz zmiany wprowadzane do przepisów 1 stycznia 2019 r.! Badania uczniów szkół zawodowych na prawo jazdy – Nowość!
 • Zasady kontroli, odpowiedzialność, najczęstsze błędy lekarza orzekającego w ramach badań kierujących pojazdami – doświadczenia lekarzy kontrolujących w imieniu marszałka województwa
 • Cena za badania lekarskie kierowców, podatek VAT, kontrowersje po 4 latach obowiązywania przepisów oraz informacje o wynikach kontroli prowadzonych przez Urzędy Skarbowe. Istotne zmiany w przepisach dotyczące ceny za badanie lekarskie od 1 stycznia 2019!Kasy fiskalne on-line – obowiązek dla lekarzy - Nowość!
 • RODO w praktyce lekarza uprawnionego do badań kierowców i lekarza medycyny pracy! Koszmar lekarza, czy też nic trudnego? Co trzeba wiedzieć, co warto wiedzieć, a co można pominąć?
 • Badania lekarskie kierowców transportu drogowego, użytkowników pojazdów służbowych, instruktorów nauki jazdy i egzaminatorów, kierowców pojazdów uprzywilejowanych lub przewożących wartości pieniężne. Zmiany kryteriów zdrowotnych i zakresu badań -Nowe Wytyczne IMP w Łodzi z 19.11.2018 r.
 • Obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej w formie elektronicznej, od kiedy? Czy dotyczy badań kierowców i medycyny pracy? Jakie dokumenty są obowiązkowe od 1 stycznia 2019 r.?
 • Podstawy bezpiecznej pracy lekarza z komputerem w zakresie wymogów stawianych przez RODO oraz przepisy w zakresie dokumentacji medycznej prowadzonej w postaci elektronicznej.
 • 13.00 i 15.00 Przerwy na poczęstunek.
 • ok. 16.45 Zakończenie szkolenia.