ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 24 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii Czytaj dalej…

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 18 czerwca 2020 r.w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kierujących pojazdami Czytaj dalej ……

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii Czytaj dalej…

OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach Czytaj dalej …

Ukazało się rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. Rozporządzenie wprowadza dokumentację w postaci elektronicznej jako podstawową formę prowadzenia dokumentacji medycznej. Zapoznaj się z treścią aktu.